Βοηθός Γραφείου

Βοηθός Γραφείου

Δημιουργία Εγχειριδίων για κάθε θέση και task.
Αρχειοθέτηση σε Cloud – Google Drive με ηλεκτρονικά αρχεία.
Καταχώρηση Εσόδων - Εξόδων.
Υπενθυμίσεις – Δημιουργία Συνάντησης μέσω Google Calendar.
Διαδικτυακές Συναντήσεις και Πλατφόρμες.
Δημιουργία ηλεκτρονικής Φόρμας για Εγγραφές σε Σεμινάρια ή Έρευνες και Στατιστικά Στοιχεία.
Αποστολή Newsletter.
Δημιουργία Δελτίων Τύπου.
Επαγγελματικό chat-messenger.
Task Manager εργαλεία.
Αρχείο Συναντήσεων Executive Στελεχών.
Χρονοδιάγραμμα.
EN