Καταχώρηση στοιχείων (Data Entry), Ενημέρωση & Εμπλουτισμός βάσης, Διαχείριση εγγράφων

  • Αρχική
  • Υπηρεσίες
  • Καταχώρηση στοιχείων (Data Entry), Ενημέρωση & Εμπλουτισμός βάσης, Διαχείριση εγγράφων

Καταχώρηση στοιχείων (Data Entry), Ενημέρωση & εμπλουτισμός βάσης

Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών γρήγορα και αξιόπιστα. Μορφοποίηση, Δημιουργία και Μετατροπή αρχείων (word, excel, powerpoint, pdf, csv κλπ.)

  1. Ψηφιοποίηση Εγγράφων
  2. Καταχώρηση στοιχείων
  3. Δακτυλογράφηση έντυπων αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή (Θεατρικά έργα, Τηλεοπτικές σειρές, Ιατρικά, νομικά, λογοτεχνικά κ.α.)
  4. Πραγματοποιούνται δακτυλογραφήσεις κειμένων και στην Αγγλική γλώσσα.
EN