Διαχείριση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας

Διαχείριση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας

Αναλαμβάνουμε την οργάνωση, διαχείριση και διεκπεραίωση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας με τρόπο εύχρηστο και πρακτικό.

Περιλαμβάνονται:

Αποστολή απαντήσεων στα εισερχόμενα μηνύματα που σας αφορούν.
Διαχείριση
Αρχειοθέτηση εισερχόμενων και εξερχόμενων.
Φιλτράρισμα και ταξινόμηση.
Ενεργοποίηση ειδοποιήσεων.
Αυτόματες απαντήσεις.
Ψηφιακή υπογραφή.
Αποστολή συνημμένων αρχείων μεγάλου μεγέθους (μέσω dropbox, google drive κ.α.).
Απαντάμε σε όλα σας τα e-mail βάσει πρότερης συμφωνίας μας.
EN