Απομαγνητοφωνήσεις (Μόνο Ελληνικά)

Απομαγνητοφωνήσεις (Ελληνικά)

Απομαγνητοφωνήσεις κάθε μορφής (τηλεφωνικών συνομιλιών, ομιλιών, πρακτικών, συνεντεύξεων, κ.α.) και μετατροπή τους σε ψηφιακά έγγραφα στην Ελληνική.

EN